Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af forældre og skolekredsmandater jf. skolens vedtægter. Bestyrelsen har 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, samt suppleanter. Formandskab består af Formand, Næstformand, og Kasserer. Bestyrelsen afholder ca. 8-10 møder årligt. Kontakt til bestyrelsen kan ske på mail til formanden eller kassereren (se nedenfor) eller via skolens administration ab@skolenbifrost.dk

Skolebestyrelsen 2023/2024

Formand for Skolebestyrelsen Janus Rudolf, Medlem af bestyrelsen for skolekredsen

Kontakt: formand@skolenbifrost.dk

Næstformand for bestyrelsen: Søren Rindal Nielsen, medlem af bestyrelsen fra forældrekredsen

Kasserer for bestyrelsen: Liselotte Frost, medlem af bestyrelsen for forældrekredsen

Kontakt: kasserer@skolenbifrost.dk  

Bestyrelsens medlemmer:

Lars Rudolf, medlem af bestyrelsen for skolekredsen

Line Rise Nielsen, medlem af bestyrelsen for skolekredsen

Claus Rydkjær, medlem af bestyrelsen for forældrekredsen

Jesper Bonde, medlem af bestyrelsen for forældrekredsen

Bestyrelsens suppleanter

Lasse Marup-Dalsten, suppleant for forældrekredsen

Niels Ziska, suppleant fra forældrekredsen