Friskole for højtbegavede børn

Friskole med glæde – Læring med vilje

Skolen Bifrost er et friskole tilbud for højtbegavede børn til og med 9. klasse. Vi tilbyder skolefritidsordning indtil 3. klasse, og der findes et klubtilbud rundt om hjørnet for 4-6. klasse.

Vision

Højtbegavede børn er meget videbegærlige, til tider i så overvældende grad, at det kan tage pusten fra både forældre og lærere på almindelige skoler. På Skolen Bifrost er højt begavede børn blandt kammerater og ligesindede og lærerne her ved, hvordan de mange spørgsmål håndteres.

Skolens vision er, at alle elever på Bifrost hver dag glæder sig til at gå i skole, værdsætter deres særlige forudsætninger og får rum til at dyrke og styrke deres store nysgerrighed. Vi arbejder med trivsel som grundlag for læring, og læring som grundlag for trivsel.

På Skolen Bifrost vil vi dyrke den kreative og videnskabelige nysgerrighed, men også styrke interessen for andre mennesker og ikke mindst nysgerrigheden for at lære sig selv at kende. Sidst men ikke mindst, er Skolen Bifrost en skole hvor eleverne opmuntres til at bidrage aktivt og konstruktivt til udviklingen af vores demokratiske samfund.

Læs mere om vores vision og værdiregelsæt her.

Undervisning & fag

Hele vejen gennem skolegangen på Skolen Bifrost er vi opmærksomme på, at vores elever skal være klar til en ungdomsuddannelse. Vi er opmærksomme på, hvordan eleverne udvikler sig i forhold til typisk folkeskoleniveau.  I udskolingen har vi terminsprøver og der er afgangsprøver. Uanset hvad man mener om afgangsprøver og karakterer, så er det den verden vores elever møder efter Bifrost, og den verden de skal øve sig til.

Skolen tilbyder en bred, alsidig og kvalificeret undervisning på et højt fagligt niveau. Vores mål er at give eleverne mulighed for fagligt ”at stå på tæer”. Foruden de almindelige skolefag har Bifrost også fagene filosofi og kommunikation på skemaet. I overbygningen tilbyder vi i 2022-2023 for første gang også STEM (Science, Technologi, Engineering, Mathematics) som valgfag. Og så er vi i gang med at gøre klar til også at tilbyde fransk som sprogfag.

Skolen Bifrost er ikke lektiefri, men på den anden side ved vi at højtbegavede børn ikke motiveres af ligegyldig repetition. Derfor er hjemmearbejde ikke et fast element i undervisningen, men forekommer, når det giver mening i forhold til læring og mål.  

Klassestørrelse & trivsel

Vores friskole har en politik om max. 22 elever per klasse. Vi arbejder med trygge rammer der opmuntrer og udvikler elevernes engagement og nysgerrighed, så de kan udleve deres potentiale til egen personlige glæde og tilfredshed. Vi er under fortsat udvikling med fokus på børnenes glæde, trivsel og masser af læring.

Friskole

Skolen Bifrost åbnede dørene i august 2020. Skolen Bifrost er en selvejende institution underlagt loven om frie grundskoler og organiseret i Friskoleforeningen. At vi er en friskole betyder at vi er en selvejende institution som tilbyder grundskole, men med friere rammer i forhold til tilrettelægning af undervisning.

VELKOMMEN TIL BIFROST