Ferie uden for ferieperioderne

Skolen Bifrost oplever, at det for flere familier er almindeligt at holde ferie uden for skoleferier og fridage. Samtidig har vi børn fra over 20 kommuner, og vi ved at f.eks. vinterferien falder i forskellige uger.

Omvendt er der heller tvivl om, at ferier er utilsigtede afbræk i børnenes skolehverdag socialt og læringsmæssigt.

Børnenes gode udbytte af undervisningen kræver deres tilstedeværelse og aktive medvirken. Når børn fritages op til flere uger om året, bliver dette udfordret.

Ved ferier udenfor almindelige skoleferier, er lærerne ikke forpligtede på at yde kompenserende undervisning (heller ikke til at lave “ekstramaterialer” til at tage med). I har selv ansvaret for jeres barns undervisning i perioden (Uddrag fra Folkeskoleloven nedenfor).

Procedure

Når jeres barn skal fritages fra undervisningen i mere end to dage skriver i både til klasselærer og cc til skoleleder. I vil som hovedregel få positivt svar på forespørgslen.

Folkeskolelovens bestemmelser om undervisningspligt skriver bl.a.:

Kapitel 5: Undervisningspligt

§ 32 Ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtig efter reglerne i §§ 33-35 (…)

§ 33 Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i folkeskolens undervisning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.(…)

§ 34 Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. (…)

§35 Forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, skal medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten, og må ikke lægge hindringer i vejen herfor.