Donationspolitik og samarbejder

På Skolen Bifrost har bestyrelse og skoleleder mulighed for at opsøge og/eller modtage sponsorater og donationer til skolen.

Sponsorater kan enten være en økonomisk gave, som skolen siden selv disponerer over, eller der kan være tale om en bestemt gave eller udstyr. Nedenfor beskrives de nærmere retningslinjer for sponsorater og gaver, som skolen modtager.

I forbindelse med donationer tilbydes donor en tak på skolens hjemmeside, og LinkedIn profil med logo og link til donors eventuelle hjemmeside. Donor har også mulighed for, at benytte skolens logo med teksten ”Vi støtter Skolen Bifrost -friskole for højtbegavede børn”. Ved større donationer i form af økonomiske midler sender skolens bestyrelse en pressemeddelelse til lokalaviserne.

Alle donationer offentliggøres i forbindelse med Skolens Bifrosts årlige regnskabsaflæggelse. Ved større donationer, over en værdi på 20.000 kr., udfyldes en erklæring om uafhængighed om donor, jf. lovgivningen. Skolens kasserer er ansvarlig for at indsamle dokumentationen. 

Skolen Bifrost modtager ifølge Friskoleloven ikke anonyme donationer. 

Sponsorer og samarbejder

Skolen tillader at der reklameres for sponsorer på gaver, som er givet skolen (fx bolde, rygsække mv.). Dog tillades kun reklamer for produkter eller virksomheder, der ikke henvender sig til børns forbrugsvaner (herunder legetøj, fødevarer mv.)

Skolen tillader ikke, at der reklameres for sponsorer på skolens bygninger eller lokaler. Dog kan der reklameres ved og på skolen i forbindelse med enkeltarrangementer, som en sponsor yder en støtte til. Sponsorer kan heller ikke repræsenteres på skolens eget reklamemateriale som brochurer mv., men kan som nævnt vises på skolens hjemmeside.

Skolen afstår fra at modtage sponsorater og/eller gaver med følgende indhold eller baggrund:

  • Religiøst indhold/baggrund
  • Politisk indhold/baggrund
  • Virksomheder og/eller produkter, som i en generel opfattelse må anses for at være upassende i forhold til et sundt børneliv, herunder alkohol, cigaretter, medicinalvarer, fødevarer som ikke er basisfødevarer (herunder slik, sodavand mv.).
  • Skolen søger i videst muligt omfang at opsøge sponsorater og/eller gaver fra virksomheder eller organisationer, som har en sammenhæng med hvad man opfatter som et sundt og godt børneliv, herunder værdier som er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.

Oplysningsskema ved donationer Download