Klubtilbud

For børn, 4.-9. klasse er der mulighed for at gå i Klub efter skole. på den kommunale Klub Roskilde Øst Nymarksgård. Vi har et godt samarbejde med Nymarksgård, hvor vi også låner den lille sal til idrætsundervisningen for klasser til og med 5. klasse. Nymarksgård har masser af musik og andre aktiviteter, og ligger i bekvem 12 minutters gåafstand fra Skolen Bifrost.

Læs mere om Klub Roskilde Øst, Nymarkgård på dette link: https://kluboest.roskilde.dk/da-dk/klub-ost/nymarksgard/

Efter-skoletid-Klubtilbud på Skolen Bifrost

En gruppe forældre arrangerer løbende forskellige slags klubber, hvor eleverne kan mødes om interesser udenfor skoletiden. Har du spørgsmål til de forældredrevne klubber på Skolen Bifrost, så skriv til Pernille (Nyvang@outlook.com)

Bifrost Skoleskak

En social skoleskakklub for alle skolens elever. Klubben mødes hver 2. mandag (ulige uger) efter skoletid, og spiller skak på alle niveauer. Der er plads til både dem der spiller skak for sjov, dem der lige skal lære brikkerne at kende og dem, der gerne vil deltage i regionale og landsdækkende skoleskakturneringer.

For tilmelding og spørgsmål skriv til mads.hjortsoe@gmail.com

Bifrost Avisen

Avisklub er et tilbud for nysgerrige børn i 3.-6. klasse, der elsker fordybelse. Her øver vi os i at lave gode interviews, skrive fjollede historier og bliver klogere på samfundet omkring os – og så udgiver vi Bifrostavisen to gange om året. Vi har interviewet ænder, skolelederen og Roskildes Borgmester og skrevet guides til sommerferieaktiviteter og hvordan man bliver irriterende… Avisklubben mødes hveranden tirsdag (ulige uger) 14.00-15.30 og optager nye journalistspirer til jul og sommerferie. Avisklubben drives af Pernille Nyvang Lager (forælder).  For tilmelding, spørgsmål eller leads til gode historier skriv til: Bifrostavisen@gmail.com

Ophold på skolen efter endt skoledag

I overenstemmelse med folkeskolelovens bekendtgørelse for tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden – §2, er følgende gældende:

Det forventes at elever, der ikke er omfattet af skolens SFO tilbud, ved ophold på skolen efter endt skoledag, gør dette med respekt for de igangværende aktiviteter på skolen.
Skolens opsynspligt med eleverne ophører ved det tidspunkt, som følger efter undervisningens ophør og hvor eleverne naturligt forventes at forlade skolens område. Det kan herved ikke forventes at der føres opsyn med elever efter undervisningens ophør.
Skolen forbeholder sig, jævnfør ovenstående, retten til at bede elever forlade skolen efter undervisningens ophør, uden yderligere begrundelse herfor.