Udmeldelse

Udmeldelse af såvel skole som SFO skal ske skriftligt til skolens sekretær. Udmeldelse sker med fuld måneds varsel. Der betales altså for den måned, hvori udmeldelsen sker og for den følgende.

Udmeldelse ved slutning af 9. klasse meddeles ikke skolen, da det sker automatisk. 9. klasses sidste rate betales 1. juli. 

Hvis man opsiger sit barn ved udgangen af et skoleår, dvs. pr. ultimo juni, skal juli-raten betales, idet den er en del af udgiftsdækningen af det samlede forudgående skoleår.

Depositum tilbagebetales den sidste bankdag i måneden, måneden efter den skriftlige udmeldelse er modtaget (+/- 3 bankdage).

Eksempel: hvis udmeldelsen sker den 17. april modtages depositum retur den 31. maj (+/- 3 bankdage).

Hvis et barn udskrives på skolens foranledning, refunderes den betalte måned ikke. Depositum tilbagebetales den sidste bankdag i måneden.