Fagbeskrivelser

Skolen følger Fælles Mål i alle fag undtagen nedenstående. 

VI har filosofi som fag. Læseplaner er på vej.

Læseplaner er på vej i Madkundskab.

I undervisningen differentieres gruppevis og ind imellem individuelt i forhold til Fælles Mål alt efter elevernes udvikling.