Vision & Værdiregelsæt

Vision

Vi ønsker, at alle højt begavede børn på Bifrost hver dag glæder sig til at gå i skole, værdsætter deres særlige forudsætninger samt dyrker og styrker deres store nysgerrighed til glæde og gavn for både dem selv og samfundet.

Værdiregelsæt

På Skolen Bifrost er højtbegavede børn blandt ligesindede. Vores skole skal kendes ved et godt og trygt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere. Trivsel og læring skal gå hånd-i-hånd. Det er vort mål, at eleverne, medarbejdere og forældre føler et ejerskab til skolen og derfor behandler den ordentligt. Skolen har to regler som børn og voksne skal kunne.

Vær god ved andre & vær god ved ting

På Skolen Bifrost vil dyrker vi nysgerrigheden, rettet mod det videnskabelige og det kreative, men også interessen for at lære andre mennesker og ikke mindst sig selv at kende. Med faglige udfordringer i trygge rammer opmuntrer og udvikler vi børnenes engagement og nysgerrighed, så de kan realisere deres potentiale til egen glæde og tilfredshed.

Skolen tilbyder en bred, alsidig og kvalificeret undervisning på et højt fagligt niveau og vores mål er at give eleverne mulighed for fagligt ”at stå på tæer” i alle skolens fag. Vi vil bibringe hver enkelt elev de bedst mulige færdigheder uanset forkundskaber og social baggrund.

Undervisningen skal lede frem mod,

  • At eleverne bevarer og udvikler nysgerrigheden og lysten til at lære,
  • At eleverne tænker og skaber løsninger,
  • At eleverne erfarer ved brug af alle kompetencer
  • At eleverne eksperimenterer og går nye veje
  • At eleverne tager ansvar i undervisningen

 Skolens hele dagligliv skal bygge på demokrati, og vi tilstræber at ruste eleverne til at bidrage aktivt og konstruktivt til udviklingen af vores samfund. Derfor arbejder vi med elevernes sociale kompetencer, så alle lærer at lytte til og respektere andre og at tage ansvar for sig selv og medansvar for fællesskabet.

Vi forventer engagerede forældre og medarbejdere, som alle er tydelige rollemodeller i børnenes hverdag. Endvidere forventer vi et tæt og fordomsfrit samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.

Godkendt af Skolebestyrelsen den 1/3-2022