Hjemsendelse af elev

På enhver skole opleves situationer der er grænseoverskridende og som udfordrer elever og medarbejderes trivsel og tryghed i skoletiden.

Skolen Bifrost arbejder for en kultur hvor grænseoverskridende adfærd minimeres gennem aktive pædagogiske tiltag, med tydelig rammesætning, og med udgangspunkt i skole/hjem-samarbejde.

Her beskrives proceduren for hjemsendelse af elev ved grænseoverskridende adfærd i skoletiden. Som udgangspunktet har en hjemsendelse til formål at beskytte den hjemsendte elev, de andre elever i klassen, personalet og skolen.

Hjemsendelse som sanktion er en mulighed, men er en sanktion der skal reserveres til særlige tilfælde.

Der er ingen automatik mellem hjemsendelse af elev og automatisk udskrivning på skolen foranledning. 

Episoder der fører til at en elev ringes hjem

 • Fysisk vold mod medarbejder
 • Fysisk vold mod elev/elever
 • Tyveri fra medarbejdere, elever og/eller skolen
 • Hacker-angreb på skolens IT-struktur

Episoder der kan føre til at en elev ringes hjem

 • Trusler mod elever/medarbejdere/andre
 • Grove verbale overgreb
 • Grænseoverskridende adfærd, herunder, men ikke begrænset til
  • ikke-aftalt udeblivelse fra undervisningen,
  • rømning fra skolens område i skoletiden  
  • ødelæggelse af skolens inventar, bygning, eller udeområde

Procedure

Vurderer skolen, her skolelederen, at overførsel til anden undervisning på skolen, ikke er egnede foranstaltninger over for en elev, kan skolen gennemføre aftalt hjemsendelse af eleven for resten af skoledagen.
Aftalt hjemsendelse af eleven for resten af skoledagen er betinget af en aftale herom med elevens forældre, således at forældrene erklærer sig indforstået med hjemsendelsen. Skolen har pligt til at oplyse, at forældrene ikke er forpligtede til at gå med til denne foranstaltning.

Umiddelbart efter episode (ikke i prioriteret rækkefølge):

 • Personale orienterer skoleleder om episoden/episoderne
 • Medarbejder kontakter forældre med henblik på at afrapportere 1. hånds oplevelsen
 • Skoleleder tager stilling til om der skal udløses en sanktion; typisk hjemsendelse i 1 til 5 skoledage. (jf. BEK nr 320 af 26/03/2010 § 7, stk. 2.)
 • Skoleleder eller medarbejder orienterer forældre om hjemsendelsen.
 • Skoleleder orienterer Skolebestyrelsesformanden ved hjemsendelser.
 • Skoleleder kan indkalde forældre til dialogsamtale, telefonisk eller på skolen, på baggrund af en helhedsvurdering

Godkendt af Skolebestyrelsen 1/3-2022