Friplads & Befordring

Her fremgår ansøgningsskema om fripladstilskud samt Fordelingsnøgle.

I Fordelingsnøglen kan man se om man vil være berettiget til fripladstilskud ud fra seneste indkomstår.

Ansøgningen bedes udfyldt og sendt til ab@skolen-bifrost.dk senest mandag den 11. september 2023.

Vejledning til udfyldelse af skemaet samt information om fripladstilskud er i materialet fra Fordelingssekretariatet.

Befordring

Skolen Bifrost ansøger befordringstilskud hos Fordelingssekretariatet på baggrund af de elever, som er indmeldt på skolen pr. 5/9. Dette sker ved indsendelse af elevers personlige oplysninger som bopæl, personnummer og afstand mellem skole og hjem.

Det betyder ikke, at alle elever er berettiget til befordringstilskud; men at skolen modtager en pulje som skolen kan fordele.