Fagbeskrivelser

Skolen følger Fælles Mål i alle fag. 

I undervisningen differentieres gruppevis og ind imellem individuelt i forhold til Fælles Mål alt efter elevernes udvikling.