Sponsor- og donationspolitik

Skolen Bifrost modtager sponsering og donationer fra aktører, som underbygger vores arbejde med grundskoledrift.

Skolen Bifrost modtager ikke sponsering og donationer fra aktører, hvis virke eller produkter kan modvirke børns sundhed og trivsel.

Skolen Bifrost er apolitisk og modtager ikke støtte fra politiske organisationer.

For sponsering/donation i et betydeligt omfang tilbydes en tak på skolens hjemmeside med logo og link til egen hjemmeside.

For en større økonomisk donation sender vi en pressemeddelelse til lokalaviserne.