Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af forældre og skolekredsmandater jf. skolens vedtægter. Bestyrelsen har 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, samt suppleanter. Formandskab består af Formand, Næstformand, og Kasserer. Bestyrelsen afholder ca. 8-10 møder årligt. Kontakt til bestyrelsen kan ske på mail til formanden eller kassereren (se nedenfor) eller via skolens administration ab@skolenbifrost.dk

Skolebestyrelsen 2021/2022

Formand for Skolebestyrelsen Jesper Bonde, Medlem af bestyrelsen for forældrekredsen

Kontakt: formand@skolenbifrost.dk, eller telefon 2131 1650.

Næstformand for bestyrelsen: Janus Rudolf, medlem af bestyrelsen fra skolekredsen

Kasserer for bestyrelsen: Liselotte Frost, medlem af bestyrelsen for forældrekredsen

Kontakt: kasserer@skolenbifrost.dk  

Bestyrelsens medlemmer:

Camilla Rask, medlem af bestyrelsen for skolekredsen

Claus Rydkjær, medlem af bestyrelsen for forældrekredsen

Niels Ziska, medlem af bestyrelsen for forældrekredsen

Bestyrelsens suppleanter

Ulla Kallesøe, suppleant for forældrekredsen

Henrik Solborg, suppleant fra skolekredsen