Indskrivning og optagelse

Skolen Bifrost optager børn med dokumenteret høj begavelse. Optagelse sker på baggrund af en helhedsvurdering hvor personlige samtale(r), en besøgsperiode på skolen, samt en test der dokumenterer høj begavelse. Vores målgruppe er børn med en IK fra omkring 130.

Opskrivning på Skolen Bifrost skal ske før optagelsesprocessen kan påbegyndes. Det koster et engangsbeløb på 500 kr. i administrationsgebyr. Udfyld ansøgningsskemaet og send til vores administration ab@skolenbifrost.dk. Herefter aftales et forløb.

Optagelsesproces

På Skolen Bifrost tror vi på at en god og struktureret optagelsesproces giver vores elever den bedste start på skolen.

Optagelsesprocessen starter altid med en telefonsamtale eller mailudveksling med skolelederen.

Inden vi starter en snak om optagelse, skal opskrivning via hjemmesiden være foretaget og ventelistebeløbet betalt. Derefter skal skolen have de adgangsgivende tests tilsendt. Vi forbereder os ved at læse testene igennem, og supplere med informationer om barnet som I forældre deler med os. Herefter finder vi i fællesskab tid til en optagelsessamtale med barn, forældre og skoleleder.

Til samtalen er det naturligvis i orden at have eventuelle søskende med. At starte på en skole, eller skifte skole er for mange en familiebegivenhed.

Til samtalen starter vi som regel med en lille rundvisning på skolen og derefter en stille og rolig snak omkring barnets interesser, forventninger og ønsker. Der bliver også talt om skolens undervisning og det sociale liv på skolen.

Hvis Skolen Bifrost er det rigtige match til barnet, tilbyder vi en besøgsperiode. Det aftales, hvornår det passer familie og skole, at besøgsperioden starter.

I slutningen, men også nogle gange i løbet, af besøgsperioden evalueres dagligdagen og oplevelsen af barnets besøg på skolen med lærere og skoleleder, og vi giver forældrene feedback. Optagelse på Skolen Bifrost er en samlet vurdering ud fra test, samtale og besøgsperiode.

Optagelse sker når skolelederen sender optagelsesbrev til forældrene. Vi anbefaler ikke at man officielt melder skole skifte inden skolen har sendt optagelsesbrev.

Før optagelse

Før optagelse tilbyder Skolen en besøgsperiode på 2 uger, hvor barnet kan opleve hvordan det er at gå i skole på Bifrost. I slutningen af besøgsperioden aftales endeligt med Skolelederen om barnet skal være elev på Skolen Bifrost. Først ved besked fra skolekontoret er barnet endeligt optaget på Skolen Bifrost. Vi anbefaler ikke, at man i besøgsperioden framelder sit barn fra andet skoletilbud.

Adgangsgivende tests

Børn under 6 år:

WPPSI-IV eller RIAS kan anvendes, og skal være udført inden for det seneste år.

Børn fra 6 år:

WISC-V kan anvendes til at teste børn op til 15 år. Skolen Bifrost anbefaler WISC-V.

WISC-V, WPPSI-IV og RIAS udføres af en autoriseret psykolog.

Hvis barnet ikke er er testet med WISC-V på optagelsestidspunktet kan skolen bede om en WISC-test inden 4. klasse med det formål at afklare eventuelle styrker og svagheder i forhold til barnets læring.

Opskrivning på Venteliste

Opskrivning af børn på ventelisten kan ske uden forudgående test. Anciennitetsdatoen på ventelisten er den dato, hvor skolen registrerer betalingen af ventelistegebyret på 500 kr. Husk derfor barnets navn på indbetalingen. Barnet skal være noteret på ventelisten og relevante test skal være fremsendt før den indledende personlige samtale mellem barn og forældre og skolen.

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes med post eller som vedhæftet fil til e-mail: ab@skolenbifrost.dk. Jeres barn er optaget på ventelisten, så snart vi har modtaget kr. 500,- i administrationsgebyr (refunderes ikke). Nærmere detaljer fremgår af ansøgningsskemaet.

Friplads

Ønsker man som forældre at ens barn optages på Skolen Bifrost på baggrund af fripladsansøgning angives dette ved ansøgning om optagelse.

Friplads

Ønsker man som forældre at ens barn optages på Skolen Bifrost på baggrund af fripladsansøgning angives dette ved ansøgning om optagelse.


Godkendt af Skolebestyrelsen den 1/3-2022

Skolen Bifrost

På skolen Bifrost tror vi på, at trivsel er en central forudsætning for både faglig læring og for personlig og social udvikling.