Optagelse og indskrivning

Skolen Bifrost optager kun børn med dokumenteret høj begavelse. Optagelse sker på baggrund af en helhedsvurdering ud fra en personlig samtale i kombination med en test, der dokumenterer høj begavelse.

Vi tilstræber maksimalt at optage 22 børn pr. klasse.

Adgangsgivende tests

  • WISC kan anvendes til at teste børn op til 15 år.
  • WPPSI-IV kan anvendes til og med barnet er 6 år, og skal være udført inden for det seneste år.
  • World Game Test (også kaldet klodstest) kan anvendes til optagelse i 0.-1. klasse. Skolen kan i dette tilfælde bede om en WISC-test senere, hvis det skønnes nødvendigt.

WISC og WPPSI-IV gennemføres af en autoriseret psykolog.

Nærmere information omkring WGT: https://the-worldgame.com

Skolen Bifrost ønsker en hensigtsmæssig sammensætning af eleverne i hver klasse, hvor diversitet, pædagogiske hensyn og trivsel prioriteres. Derudover prioriteres søskende. Afslutningsvis prioriteres anciennitet på ventelisten.

Venteliste og besøg i klassen

Efter indskrivning på skolens venteliste (se mere nedenfor), inviteres barnet sammen med forældrene til en personlig samtale med skolelederen.

Hvis der er plads på det pågældende klassetrin, og skolen efter den personlige samtale umiddelbart vurderer, at Skolen Bifrost er det rigtige skoletilbud for barnet, tilbydes barnet et to ugers besøg i klassen, for at begge parter endeligt kan vurdere, om Skolen Bifrost er det rigtige valg for barnet. De to ugers besøg er gratis.

Vores endelige beslutning om at tilbyde barnet optagelse på skolen sker ud fra en samlet vurdering af barnets sociale og faglige trivsel på skolen.

Opskrivning på venteliste

Opskrivning af børn på ventelisten kan ske uden forudgående test. Anciennitetsdatoen på ventelisten er den dato, hvor skolen registrerer betalingen af ventelistegebyret på 500 kr. Husk derfor barnets navn på indbetalingen. Barnet skal være noteret på ventelisten og relevante test skal være fremsendt før den indledende personlige samtale mellem barn og forældre og skolen.

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes med post eller som vedhæftet fil til e-mail: ab@skolenbifrost.dk. Jeres barn er optaget på ventelisten, så snart vi har modtaget kr. 500,- i administrationsgebyr (refunderes ikke). Nærmere detaljer fremgår af ansøgningsskemaet.

Oversigt over optagelsesforløbet

  1. Udfyld ansøgningsskema til ventelisten, vedhæft evt. test, hvis du har den. Får I udført testen senere, skal den eftersendes.
  2. Vi indkalder jer til en samtale med skoleleder og klasselærer, hvor barnet deltager.
  3. Vi aftaler tidspunkt for de to ugers besøg.

Har du nogen spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte os.

Er du i tvivl om dit barn er højt begavet anbefaler vi du/I tager kontakt til autoriseret psykolog med speciale i højt begavede børn for en konsultation for en indledende screening.

*Optagelsesprocessen evalueres årligt af skolens bestyrelse.