Optagelse og indskrivning

Skolen Bifrost er for højt begavede børn. Optagelse på skolen sker på baggrund af en WISC-test, der dokumenterer høj begavelse samt en samtale med barn og forældre. Dog kan de mindste børn (miniforskole – 1. klasse) i stedet optages på baggrund af en såkaldt klodstest – blot forbeholder skolen sig ret til på et senere tidspunkt at bede om en WISC-test, hvis det skulle blive nødvendigt.

Optagelse på Skolen Bifrost sker desuden efter følgende kriterier:

  1. Søskende har fortrinsret. Ved søskende forstås børn, der har mindst en mor eller far tilfælles og/eller sammenbragte børn på samme folkeregisteradresse.
  2. En hensigtsmæssig kønsfordeling i klasserne tilgodeses.
  3. Anciennitet

Der optages maksimalt 15 børn i 0. klasse. For de øvrige klasser, tages der individuelt stilling til, hvordan børnegruppen fungerer, inden der tages nye børn ind. Der optages ikke flere end 22 børn pr. klasse. Er der frie pladser i eksisterende klasser, kontaktes børn på ventelisten efter ovenstående kriterier. Der inviteres til en gensidig forventningsafklarende samtale med skoleleder og eventuelt klasselærer. Børnene deltager naturligt i denne samtale.

Der er 14 dages gensidig prøvetid i alle klasser. Prøvetiden er gratis.

For børn, der starter ved skolens åbning i august 2020, vil der ikke være prøvetid. Ligeså gælder det, at vi ikke optager børn i perioden 5. september og frem til efterårsferien. Dette er af hensyn til den opmærksomhed og ro det kræver at give elever og lærere det bedst mulige grundlag for opstart på skolen.

INDSKRIVNINGSPROCEDURE

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes med post eller som vedhæftet fil (på eget ansvar) til e-mail sekr@skolenbifrost.dk, hvorfra vi sletter mailen og arkiverer indmeldelse på vores server. Det er muligt selv at kryptere filen og telefonisk orientere os om krypteringskoden. Når skolen har modtaget ansøgningen, får I hurtigst muligt svar vedr. optagelse.

Jeres barn er optaget på ventelisten, så snart vi har modtaget kr. 500,- i administrationsgebyr, (ikke refunderbart). Nærmere detaljer fremgår af ansøgningsskemaet.