Præsentation

Regnbuer har til alle tider fascineret mennesker. Vikingerne kaldte regnbuen for Bifrost: Det er broen, der forbinder Midgård og Asgård, det menneskelige og det guddommelige. Skolens navn er inspireret af denne bro. Det naturvidenskabelige møder kunsten, og logikken går hånd i hånd med fantasien.

På Skolen Bifrost vil vi gerne dyrke nysgerrigheden, både rettet mod det videnskabelige og det kunstneriske, men også interessen for at lære andre mennesker og ikke mindst sig selv at kende. 

De fleste højt begavede børn er meget videbegærlige, til tider i så overvældende grad, at det kan tage pusten fra både forældre og lærere. Bifrost ønsker at dyrke denne nysgerrighed, udfordre den og udnytte den, så børnene får lov til at undre sig, undersøge, udforske, teste, fejle og forstå, så de bliver klogere på sig selv, på andre og på resten af verden.

Er du nysgerrig? Vil du vide mere om skolen?
Så kan du læse mere om skolens Vision, Mission og Værdier herunder.

VELKOMMEN TIL BIFROST

Vision

Vi ønsker, at alle højt begavede børn på Bifrost hver dag glæder sig til at gå i skole, værdsætter deres særlige forudsætninger samt dyrker og styrker deres store nysgerrighed til glæde og gavn for både dem selv og samfundet.

Mission

På skolen Bifrost tror vi på, at trivsel er en central forudsætning for både faglig læring og for personlig og social udvikling. Derfor skal Bifrost være et sted, hvor højt begavede børn føler sig trygge ved at være, så de får modet og lysten til at lære og udforske.
Skolen Bifrost arbejder derfor med fag som Kommunikation, Etik og Filosofi på alle klassetrin, og vi træner børnene i at håndtere usikkerhed, paradokser, ambivalens, og det at turde fejle.
Vi udvikler barnets forståelse for omverdenen og klæder dem på til at mestre eget liv ved at tilbyde en inspirerende og udfordrende hverdag. 
I tilrettelæggelsen af undervisningen tager vi i størst muligt omfang udgangspunkt i elevernes egne ideer og skaber undervisningsmaterialer ud fra disse.

Værdier
Åndsfrihed, ligeværd, demokrati, tolerance, ansvarlighed.