På længere sigt

Vi vil gerne tilbyde latin fra 6. Klasse og evt. kinesisk.

Vi vil forsøge at indlede et samarbejde med gymnasier i Roskilde, så børn, der har helt ekstraordinære evner indenfor et bestemt fag, kan få lov til at følge det på gymnasieniveau.

Vi vil gerne opbygge et videnscenter, så vores store viden om netop denne elevgruppe kan nå ud til alle skoler og lærere.