Vil du hjælpe til?

Der kommer til at være mange forskellige opgaver i forbindelse med etableringen af skolen. Særligt af praktisk karakter, når skolen skal klargøres og indrettes.

Vi modtager også gerne donationer til skolen. Det kan være af mere generel karakter eller til særlige formål.

Kunne du tænke dig at hjælpe til med tilblivelsen af Skolen Bifrost på den ene eller anden måde, så hører vi gerne fra dig. Du kan skrive til bestyrelsen på formand@skolenbifrost.dk