Fripladstilskud

Her fremgår ansøgningsskema om fripladstilskud samt Fordelingsnøgle.

I Fordelingsnøglen kan man se om man vil være berettiget til fripladstilskud ud fra indkomståret 2019.

Ansøgningen bedes udfyldt og sendt til sekr@skolen-bifrost.dk inden den 10. september 2020.

Vejledning til udfyldelse af skemaet samt information om fripladstilskud er i materialet fra Fordelingssekretariatet.