Skolens etablering

Skolen Bifrost er blevet til på bare et år. På initiativ af Helle B. Neiiendam i august 2019 er der blevet knoklet for at realisere skolen. Først blev der dannet en støtteforening, som kunne begynde på ansøgningen til Undervisningsministeriet og den 14. november 2019 blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvorefter initiativgruppen (bestående af bestyrelse og initiativtager) arbejdede videre med etableringen.

Der blev holdt mange møder, og da Covid-19 lukkede landet ned, overgik al arbejdet til onlinemøder frem til maj.

Det er på dette grundlag lykkedes initiativgruppen at indgå lejekontrakt med Bygningsstyrelsen, indgå aftale om et EU-garanteret lån igennem Merkur Andelskasse, opslå og besætte samtlige stillinger med 1. og 2. samtaler. Ligeledes er der blevet afholdt et stort antal optagelsessamtaler og flere virtuelle informationsmøder. Derudover har et IT-udvalg arbejdet på at skabe et moderne digitalt design til skolens administration, og der er fra flere sider blevet sendt fondsansøgninger afsted.

Fra slutningen af maj gik vi i gang med at gøre bygningen og udearealerne klar til undervisning af grundskoleelever. Bygningen er et af de oprindelige basishuse på RUC. Arbejdet består i nedrivning af ca. 15 vægge til etablering af klasselokaler, ventilationen opdateres, der skal males og affald skal køres væk. Udearealet har fået en hæk og fliseterrasse. Næste skridt er etablering af en junglebane mm. En stor del af arbejdet består desuden i at skaffe inventar til skolen. Der er blevet båret på ting og kørt meget med trailer.

Dette store arbejde er kun lykkedes på baggrund af hjælp fra forældrene – og et par bedsteforældre.

I skrivende stund er vi endnu ikke i mål, men vi når det, så længe alle fortsat hjælper til.

Opdateret 11. juli 2020