Ekstraordinær Generalforsamling

TID OG STED:
Fredag den 21. august kl. 19
Østervangsskolens Festsal
Astersvej 15, 4000 Roskilde

Det er bestyrelsens privilegium at sammensætte en dagsorden. Dagsordenen er sammensat med udgangspunkt i de ønsker, som vi har modtaget fra jer forældre.  

Der vil således blive afviklet valghandling på den ekstraordinære generalforsamling til såvel forældre- som skolekredsen. Vi gør opmærksom på, at jf. skolens vedtægter § 4 stk 3, da har forældre til indskrevne børn 1 stemme pr barn.  Se dagsordenen nederst i denne mail. 

Vedr. valg til skolekredsen 

I forhold til valg til skolekredsen så bedes I være opmærksomme på skolens vedtægter §4 stk 2:  “Skolekredsen består af personer uden for forældrekredsen med interesse i driften af skolen, der, af bestyrelsen, godkendes som medlemmer”. 

Dvs. at såfremt I ønsker at opstille nogen til skolekredsen så skal bestyrelsen forud for den ekstraordinære generalforsamling godkende medlemmerne som del af skolekredsen ud fra en helhedsvurdering.  

Bestyrelsen har følgende ønsker til medlemmer af skolekredsen: Medlemmerne understøtter skolens lokale interesser, bedsteforældre, forældre med børn på venteliste. Specifikke fagpersoner der kan styrke bestyrelsens arbejde, som har en interesse i højt begavede børn og som er enig i skolens pædagogisk linje. 

Frist for indsendelse af kandidater til skolekredsen 

Kandidatforslag skal være bestyrelsens formand i hænde inden kl. 16 torsdag den 20. august. Med fremsendelse af navne til skolekredsen bedes der foruden navn være en kort beskrivelse af, hvad personen kan tilføre skolen. De indsendte forslag vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde samme aften. 

Den endelige skolekredsliste vil blive udsendt til jer forud for generalforsamlingen. 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling:

 1. Valg til dirigent
 2. Valg til bestyrelsen
  1. Den nuværende bestyrelse genopstiller. 
   1. Forældrekredsen
   2. Valg til forældrekredsen for funktionsperioden frem til ordinær generalforsamling 2022
    1. Caroline Stokholm Clemmensen stiller op 
   3. Valg til forældrekredsen for funktionsperioden frem til ordinær generalforsamling 2022
    1. Liv Ebbeskov Lauritsen stiller op 
   4. Valg til forældrekredsen for funktionsperioden frem til ordinær generalforsamling 2021
    1. Chanan Rahbek Thomsen stiller op
 1. Skolekredsen
 2. Valg til skolekredsen for funktionsperioden frem til ordinær generalforsamling 2021
  1. Kristian Damm Jensen stiller op
 3. Valg til skolekredsen for funktionsperioden frem til ordinær generalforsamling 2021
  1. Margit Skov stiller op 
 4. Valg til skolekredsen for funktionsperioden frem til ordinær generalforsamling 2022
  1. Vakant post
 5. Valg til skolekredsen for funktionsperioden frem til ordinær generalforsamling 2022
  1. Vakant post
 1. Valg til suppleanter
 2. Valg af to suppleanter, mindst en suppleant fra forældrekredsen (jf. vedtægter.)
 1. Orientering om forretningsorden. 
  1. Bestyrelsen foreslår, at forretningsordenen gennemgås og besluttes hurtigst muligt af den nyvalgte bestyrelse. 
 2. Forslag om reviderede vedtægter.
  1. Bestyrelsen foreslår, at skolens vedtægter revideres og besluttes på den ordinære generalforsamling primo 2021
 3. Orientering om skolens digitale infrastruktur og adgang til undervisningsportaler 
 4. Eventuelt

I kan finde skolens vedtægter på hjemmesiden. Eller ved at trykke på dette link: