Covid-19

Børnene siger farvel til deres forældre udenfor skolen og starter altid dagen med at vaske eller spritte hænder.

Gæster og forældre er kun ifølge aftale velkommen indendørs på skolen.


COVID-19 FORHOLDSREGLER PR. 15. september 2020
COVID-situationen udvikler sig løbende. På Skolen Bifrost er vores førsteprioritet børn og medarbejderes sundhed og sikkerhed, og vi gør vores ypperste for at følge de forskellige myndigheders retningslinjer. Vi har derfor her beskrevet skolens politik omkring COVID, men håber at I alle husker på, at med den flydende COVID-situation, så vil vi løbende justere forholdsregler og skolens politik.

Sådan arbejder vi med hygiejne og COVID-forebyggelse i dagligdagen
Børn afleveres uden for skolen. Dette sker allerede og det fungerer altovervejende godt!

 1. Alle børn skal vaske hænder og spritte af ved ankomst til skolen om morgenen. Lærerne skal nok huske børnene på denne rutine, men det er vigtigt at I som forældre hjælper ved også at huske børnene på det. Samme rutine gennemføres løbende gennem skoledagen i forhold til forskellige aktiviteter, og pauser.
  Når børn skal vaske hænder, er det vigtigt at vi som forældre lærer børnene at skylle grundigt af for sæberester. Sæberester irriterer huden og kan i sjældne tilfælde give eksem og udslet. Dette er en forældreopgave.
 2. Vi arbejder med at holde skolen rengjort. Foruden den organiserede daglige rengøring betyder det at børnene vil opleve, at man i undervisningen ind imellem, og på lærernes opfordring, sætter børnene til at aftørre deres eget bord og stol. Det er børnene selv der kommer til at stå for den opgave sammen med læreren. Vi tager dette tiltag for at sikre at borde og stole er behørigt og løbende rengjorte og desinficerede.
 3. De store og de små er fysisk adskilte i pauserne på skolens forskellige udearealer. Dette gøres for at mindske en eventuel krydssmitte klasserne imellem.
 4. Vi arbejder med fysisk afstand i klasserne. Dette er det muliges kunst, men alle lærerne er opmærksomme på Sundhedsstyrelsens krav om fysisk afstand i klasselokaler. Heldigvis er vi en lille skole med en fornuftig klassekvotient!
  Hvis et barn eller medarbejder får milde symptomer på skolen:
 5. Hvis et barn, elev eller en medarbejder får COVID-19 lignende symptomer (gælder også milde symptomer), hjemsendes barnet/medarbejderen. For børnenes vedkommende er det forældrenes ansvar at få barnet COVID testet. Dette kan per 8/9-2020 ske uden læge-henvisning i ”De Hvide telte”, ved booking på coronaproever.dk.
 6. Børn med symptomer opstået i skoletiden vil blive taget ud af klassen, indtil forældrene kan hente barnet.
 7. Barn eller medarbejdere må ikke komme på skolen før der foreligger en negativ corona-test, eller indtil 48 timer efter at symptomerne er ophørt.
  Hvis vi oplever et bekræftet tilfælde af COVID blandt børn eller medarbejdere:
 8. Forældre er pligtige til at orienterer skolen (sekr@skolenbifrost.dk) hvis et barn modtager positivt COVID prøvesvar.
 9. Ledelsen samarbejder med forældrene, til det smittede barn eller den smittede medarbejder om, at opspore kendte nære kontakter på skolen.
 10. Skolen orienterer forældregruppen hvis et positivt tilfælde af COVID indmeldes til skolen via barnets forældre. Orienteringen vil henvise til positiv COVID fund, men uden angivelse af hvem og hvornår.
 11. Ved bekræftet tilfælde af barn med COVID på Bifrost hjemsendes hele klassen, og børnene kan først møde på skolen igen når to negative COVID-test foreligger. Dette gøres som forebyggelse af smittespredning til hele skolen.
 12. Hjemsendelse og krav om test af alle børn i klassen foretages ud fra et forsigtighedsprincip med henblik på at afklare, om der er yderligere smitte i klassen.
 13. Ved positiv COVID-test blandt medarbejderne vil alle klasser som medarbejderen har undervist de seneste 48 timer blive hjemsendt med henblik på COVID-test, før møde på skolen kan ske igen.
 14. Skoleledelsen informerer Roskilde Kommunes Sundhedstjeneste, og Styrelsen for Patientsikkerhed jf. gældende retningslinjer.
 15. Skoleledelsen vil tage initiativ til ekstra hovedrengøring.
 16. Man kan læse mere omkring hvordan man forholder sig til COVID-smittet barn i Sundhedsstyrelsens ” Information til forældre ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skole eller andre tilbud til børn og unge.” Den kan googles.
  Hvornår må man møde igen?
  Alle børn og medarbejdere, der testes, også uden symptomer på COVID-19, skal blive hjemme. De må først mødes med andre uden for husstanden, hvis det første testsvar er negativt (dvs. at der ikke er påvist coronavirus). Børn som ikke får foretaget en test, skal blive hjemme i 7 dage. Hvis de udvikler symptomer, skal de blive hjemme indtil, de har haft to dage uden symptomer.
  Ved hjemsendelse af hele klasser vil skolen iværksætte nødundervisning. Planlægning af dette er undervejs.

Læs desuden den generelle information til forældre fra Sundhedsstyrelsen