Bestyrelse

Formand
Caroline Stokholm Clemmensen
formand@skolenbifrost.dk

Medlem af forældrekredsen. Mor til to højt begavede drenge. Uddannet Ba.link.merc, Cand.comm og arbejder til dagligt som leder af et kulturhus.


Claus Niller

Medlem af skolekredsen. Rektor for Roskilde Katedralskole og næstformand på Roskilde Festival Højskole.


Jan Bjergskov

Medlem af skolekredsen. 10 års erfaring som skoleleder.

Dataansvarlig
Jesper Hansen Bonde

Medlem af forældrekredsen
.


Jesper Høyer Zacho

Medlem af skolekredsen og suppleant til bestyrelsen. Far til to højt begavede drenge. Søofficer, HD i økonomistyring og procesledelse, + 10 års erfaring med ledelse.

Næstformand
Maren Ottar Hessner

Medlem af skolekredsen. Mor til en højtbegavet dreng. Uddannet politisk antropolog. Erfaring som politisk konsulent, pædagogisk konsulent, integrationskonsulent samt esportsansvarlig fra mange år i Efterskoleforeningen. 

Kasserer
Mikael Breinholst

Medlem af forældrekredsen.

Tina Lind-Larsen

Medlem af forældrekredsen og suppleant til bestyrelsen.

Troels Neiiendam

Medlem af skolekredsen.

Erklæringer

Initiativkredsens erklæringer om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v.
Bestyrelsens erklæringer om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v.