Bestyrelse

Formand
Caroline Stokholm Clemmensen
formand@skolenbifrost.dk

Medlem af forældrekredsen. Mor til to højt begavede drenge. Uddannet Ba.link.merc, Cand.comm og arbejder til dagligt som leder af et kulturhus.


Claus Niller

Medlem af skolekredsen. Rektor for Roskilde Katedralskole og næstformand på Roskilde Festival Højskole.

Næstformand
Jan Bjergskov

Medlem af skolekredsen. Medejer af vinvirksomhed og 10 års erfaring som skoleleder
.


Jesper Hansen Bonde

Medlem af forældrekredsen
. Ph.D, dipl.med.sci., Senior Researcher, Lab. manager.


Jesper Høyer Zacho

Medlem af skolekredsen. Far til to højt begavede drenge. Søofficer, HD i økonomistyring og procesledelse, + 10 års erfaring med ledelse.

Kasserer
Mikael Breinholst

Medlem af forældrekredsen. Far til to højt begavede børn. Cand.Merc.phil. 15 års ledelses- og bestyrelseserfaring.

Tina Lind-Larsen

Medlem af forældrekredsen og suppleant til bestyrelsen.

Erklæringer

Initiativkredsens erklæringer om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v.
Bestyrelsens erklæringer om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v.