Bestyrelse

Formand for bestyrelsen
Jesper Bonde

Kasserer
Mikael Breinholst

Næstformand for bestyrelsen

Jesper Overgaard Nielsen, valgt fra skolekredsen

Janus Rudolf, medlem af bestyrelsen fra skolekredsen

Camilla Rask, medlem af bestyrelsen for skolekredsen

VI arbejder på at få billeder af alle nye medlemmer af bestyrelsen

Niels Ziska, medlem af bestyrelsen fra forældrekredsen
Pernille Nyvang Lager, suppleant for forældrekredsen
Liselotte Frost, suppleant for forældrekredsen
Jesper Platz, medlem fra skolekredsen
Jesper Bruun, suppleant fra skolekredsen
Louise Strøyberg, suppleant fra skolekredsen

Initiativkredsens erklæringer om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v.
Bestyrelsens erklæringer om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v.