Bestyrelse


Bente Sander
Medlem af forældrekredsen forældrekredsen. Mor til tre højt begavede børn. Læge, Ph.d. Arbejder med fødsler/gynækologi.

Formand
Jakob Wulff
Medlem af forældrekredsen. Far til to højt begavede børn. Akutsygeplejerske.

Kasserer
Jesper Høyer Zacho
Medlem af skolekredsen. Far til to højt begavede drenge. Søofficer, HD i økonomistyring og procesledelse, + 10 års erfaring med ledelse.

Næstformand
Kristian Damm Jensen
Medlem af skolekredsen.

Pia Ryding
Suppleant for skolekredsen. Forfatter, Master i uddannelsesvejledning- og planlægning med fokus på høj begavelse, 15+ års ledelseserfaring, 10+ års skolebestyrelseserfaring

Thomas Damgaard
Medlem af forældrekredsen. Far til to højt begavede drenge. Cand.scient.dat.

Initiativkredsens erklæringer om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v.
Bestyrelsens erklæringer om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet m.v.