Bestyrelse

Formand
Caroline Stokholm Clemmensen
formand@skolenbifrost.dk

Medlem af forældrekredsen. Mor til to højt begavede drenge. Uddannet Cand.comm og arbejder til dagligt som leder af et kulturhus.

Næstformand
Jesper Høyer Zacho
naestformand@skolenbifrost.dk

Medlem af Skolekredsen. Far til to højt begavede drenge. Uddannet Søofficer og HD(ØP). 10+ års erfaring med Ledelse, de seneste 5 år med Løn, Økonomi og Software

Kasserer
Susie Meisler
kasserer@skolenbifrost.dk

Medlem af Skolekredsen. Mor til to højtbegavede piger. Uddannet civiløkonom (HD-U, HD-R). Arbejder til dagligt som ERP applikationskonsulent. 20+ års erfaring med økonomi og ledelse. Medlem af Mensa.

Chanan Rahbek Thomsen
suppleant1@skolenbifrost.dk

Suppleant til bestyrelsen og medlem af forældrekredsen. Mor til to højt begavede børn. Autoriseret psykolog og arbejder til daglig i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Kristian Damm Jensen
bestyrelsesmedlem2@skolenbifrost.dk

Medlem af skolekredsen. Far til en højt begavet ung mand. Uddannet datalog og til daglig IT Change manager.

Liv Ebbeskov Lauritsen
bestyrelsesmedlem3@skolenbifrost.dk

Medlem af forældrekredsen. Mor til tre højt begavede børn. Læge og arbejder indenfor medicinsk kræftbehandling.

Margit Skov
bestyrelsesmedlem4@skolenbifrost.dk

Medlem af forældrekredsen. Mor til tre. Uddannet Cand.scient.pol. Udvidet erfaring med ledelses- og bestyrelses betjening samt projektledelse. 

Troels Neiiendam
bestyrelsesmedlem5@skolenbifrost.dk

Medlem af skolekredsen. Far til to højtbegavede børn. Cand.Mag og Uddannelseschef i FOA.