Om fagene

Foruden de gængse fag tilbyder Skolen Bifrost:

  • Kommunikation på alle klassetrin
  • Etik (blanding af filosofi, religion, historie) i 0.-3. klasse
  • Filosofi i 4. – 8. klasse
  • Kunst og Musik frem til 7. klasse og som valgfag fra 8. Klasse
  • Underlig undervisning, når økonomien tillader det: Foredrag, ekskursioner, projekter for en enkelt klasse eller en enkelt elev. (At undervise er at vise undere)

I kommunikation arbejder vi målrettet med sociale kompetencer, konflikthåndtering, ageren, aflæsning af kropssprog og mimik mm.

Der vil være stor variation i de enkelte fag: F.eks. kommer musikfaget til at indeholde både teori og praksis, musikhistorie, nodelære, sang, samspil, dans. 

Fordybelsesuger/temauger arrangeres i løbet af året på tværs af klasserne, så alle børn lærer hinanden at kende.