Læseplaner

Skolens læseplaner tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål i alle almindelige skolefag.

Dette er selvfølgelig med de forbehold, at højtbegavede børn ind imellem i nogle timer undervises på andet niveau, end det klassetrin, de aldersmæssigt tilhører. 

Filosofi, Etik og Kommunikation er fag, der ikke findes i almindelig folkeskole. Vi arbejder som nystartet skole på at udvikle læseplaner for disse fag.

Vælg det relevante fag for at se fælles mål for det pågældende fag.

https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal