Demokratidag på Bifrost

En festdag med fordybelse, spændende debatter og kampvalg til elevrådet i alle klasser.